ENG
TagasiPrindi   


Terminoloogia
LOINC
Kliinilise mikrobioloogia ja EUCAST töörühm
Kvaliteedi töörühm
Südamemarkerite töögrupp
Neerufunktsiooni uuringute töörühm
Laboratoorse hematoloogia töörühm
Urogenitaalsete infektsioonide diagnostika töörühm
 

Töörühmad

     
 
 
 
Kodulehe loomine