ENG
TagasiPrindi   


Terminoloogia
Liikmed
Avaldatud materjalid
Koosolekud
Lingid
Arhiiv
LOINC
Kliinilise mikrobioloogia sektsioon
Kvaliteedi töörühm
Südamemarkerite töörühm
Neerufunktsiooni uuringute töörühm
Laboratoorse hematoloogia töörühm
Urogenitaalsete infektsioonide diagnostika töörühm
 

Avaldatud materjalid

Välja töötatud nimetused on muuhulgas ette nähtud kasutusele võtmiseks laborite- ja E-Tervise SA poolt hallatava individuaalse tervise infosüsteemi (TIS) vaheliseks  elektroonseks andmevahetuseks. Antud laborianalüüside nimetusi peaksid kasutama kõik laborid ja teised terviseteenuse osutajad nii elektroonsetel kui paberkandjatel.

Analüüside puhul on kokku lepitud 3 nimetuses

T-lühend – terminoloogiagrupi poolt loodud lühend, mis baseerub inglise keelele ning alati on esmalt materjali lühend

Kasutatav nimetus – terminoloogiagrupi konsensuslik nimetus (baseerub lühendil või eestikeelsel täisnimetusel), mida kasutatakse nii elektroonses andmevahetuses kui kõikidel muudel infokandjatel ametliku nimetusena. Materjal on lisatud nimetuse lõppu, v.a juhtudel, kui materjaliks on veri, seerum või plasma või kui materjal on jäetud defineerimata e. analüüsi võib teha mitmest materjalist.   

T-nimetus – terminoloogiagrupi poolt välja töötatud eestikeelne täisnimetus koos materjaliga. Nimetus peaks lahti seletama ka kõik kasutatavad lühendid.

 

Kõik terminoloogiagrupi poolt üle vaadatud analüüsid on koondatud ka Eesti laborianalüüside andmebaasi LABOR, mis on kättesaadav aadressil: http://www.kliinikum.ee/yhendlabor/labor

 

Analüüside, proovimaterjalide ja proovinõude terminoloogia töörühma poolt kokku lepitud nimetused on leitavad allolevatest failidest. 

»
Analüüside nimetused v8
»
Autoimmuunanalüüside nimetused 18.09.2017
»
Materjalide nimetused ja lühendid v4, 24.09.2012
»
Proovinõude koodistik v8, 03.09.2014

     
 
 
 
Kodulehe loomine