Ühingust

Eesti Laborimeditsiini Ühing (ELMÜ) on 1999. aastal asutatud Eesti laboriarste, kõrgharidusega laborispetsialiste, kliinilisi mikrobiolooge ning teisi laborimeditsiinist huvitatud füüsilisi ja juriidilisi isikuid koondav erialaühing.

ELMÜ koosseisu kuulub 15.12.2017 seisuga 220 liiget. Liikmeks astumise info leiab siit.

 

ELMÜ on liige alljärgnevates erialaorganisatsioonides:

ifcc-logo_169x107      

ELMÜ-l on 7 toetajaliiget: