Ühingust

Eesti Laborimeditsiini Ühing (ELMÜ) on 1999. aastal asutatud Eesti laboriarste, kõrgharidusega laborispetsialiste, kliinilisi mikrobiolooge ning teisi laborimeditsiinist huvitatud füüsilisi ja juriidilisi isikuid koondav erialaühing.

ELMÜ koosseisu kuulub 31.12.2022 seisuga 239 füüsilisest isikust liiget.
Liikmeks astumise info leiab siit.

ELMÜ on liige alljärgnevates erialaorganisatsioonides:

ifcc-logo_169x107      

 

ELMÜ-l on 7 toetajaliiget: