XVI Balti Laborimeditsiini Kongress

      XVI Balti Laborimeditsiini Kongress kommenteerimine on välja lülitatud

Lugupeetud kolleegid!

Olete oodatud osalema XVI Balti Laborimeditsiini Kongressil 22.-24. septembril 2022 Tallinnas, Lauluväljaku ruumides

Osalemistasu: kuni 31. augustini 300 eur, residentidele ja tudengitele 180 eur

Täpsema info leiab ürituse lehelt: balm2022.ee

Tulemas ELMÜ Suvekool XXII 2021

      Tulemas ELMÜ Suvekool XXII 2021 kommenteerimine on välja lülitatud

Lugupeetud kolleegid!

Olete oodatud osalema Eesti Laborimeditsiini Ühingu Suvekoolis 26.-27. augustil 2021 Laulasmaa SPAs.

Registreeri siin kuni 22.07.2021

Osalemistasu: ELMÜ liikmetele ja sponsorfirmade esindajatele 150 eurot, laborimeditsiini residentidele 100 eurot, seeniorliikmetele 75 eurot, ELMÜsse mittekuulujatele 200 eurot.

Täpsema info leiab ürituse lehelt: ELMÜ suvekool 2021

ELMÜ soovitus kvaliteediindikaatorite rakendamiseks

      ELMÜ soovitus kvaliteediindikaatorite rakendamiseks kommenteerimine on välja lülitatud

Kvaliteedi töörühma dokumentide alla lisatud uus juhend – ELMÜ soovitus kvaliteediindikaatorite rakendamiseks.

Juhendi eesmärk on kvaliteediindikaatoritega seotud toimingute sätestamine meditsiinilaborites, et laboratoorsete protsesside kõrvalekallete dokumenteerimine, tulemuste analüüsimine  ja hindamine toimuks nõuetekohaselt ja sarnastest põhimõtetest lähtudes. 
Käesolev juhend annab meditsiinilaborile juhiseid kvaliteediindikaatorite valikuks, kvaliteedi-indikaatorite arvutamiseks ja saadud tulemuste hindamiseks.  Meditsiinilabor võib kehtestada oma kvaliteediindikaatoreid  ja/või kvaliteediindikaatorite määratlusi, mis lähtuvad labori iseloomust, uuringute valikust ja andmete kogumise viisist, selleks et täita standardis EVS-EN ISO 15189:2012  kvaliteediindikaatorite nõuet (p.4.14.7).

POCT uuringute eestikeelne nimetus on „patsiendilähedased uuringud“

      POCT uuringute eestikeelne nimetus on „patsiendilähedased uuringud“ kommenteerimine on välja lülitatud

Terminoloogia töörühmas ja ELMÜ juhatuses toimus arutelu POCT uuringute eestikeelse nimetuse ja lühendi üle. Otsustati, et eestikeelne nimetus on „patsiendilähedased uuringud“ ning lühend POCT.  Rohkem infot (Terminoloogia töörühm → Koosolekud → POCT uuringute eestikeelse nimetuse arutelu ja otsus 15.06.2020).

Ürituste info, 8.04 ELMÜ üldkoosolek jääb ära

      Ürituste info, 8.04 ELMÜ üldkoosolek jääb ära kommenteerimine on välja lülitatud

Seoses eriolukorraga Eestis ei toimu 8.04.2020 planeeritud ELMÜ üldkoosolekut.

BALM 2020 on edasi lükatud, uued kuupäevad on 5–7.11.2020.

ELMÜ uus juhatus

      ELMÜ uus juhatus kommenteerimine on välja lülitatud

5.12.2018 toimunud ELMÜ üldkoosolekul valiti aastateks 2019-2022 ELMÜ juhatusse järgnevad liikmed:

  • Anu Tamm
  • Karel Tomberg
  • Marge Kütt
  • Marina Ivanova
  • Monyca Sepp
  • Kalle Kisand
  • Piret Kedars