ELMÜ ESCMID stipendium

      ELMÜ ESCMID stipendium kommenteerimine on välja lülitatud

ELMÜ juhatus annab teada, et sel aastal kuulutatakse välja kaks stipendiumit mikrobioloogia arstidele/meditsiinilabori spetsialistidele ESCMID kursusele (ESCMID Postgraduate Education Course „Antimicrobial susceptibility testing with EUCAST criteria and methods“), mis toimub Tallinnas  04.09. -06.09.2024.

Stipendium on mõeldud osavõtumaksu tasumiseks.

Eelistatud on väiksemate haiglate (üldhaiglad) mikrobioloogia labori arstid/meditsiinilabori spetsialistid ning mikrobioloogia kõrvalerialaga residendid.

Eelduseks on inglise keele oskus heal tasemel.

Planeeritud on  kuni 1 stipendium labori kohta.

Kandideerijal tuleb esitada avaldus ELMÜ juhatusele 01 maiks.

Täpsem info ESCMID kodulehel:  https://www.escmid.org/event-detail/antimicrobial-susceptibility-testing-with-eucast-criteria-and-methods/

ELMÜ uued töörühmad 2024

      ELMÜ uued töörühmad 2024 kommenteerimine on välja lülitatud

ELMÜl on uus autoimmuunuuringute töörühm (juhataja Liisa Kuhi) ja töörühm Prostataspetsiifilise antigeeni määramise harmoniseerimine Eestis (juhataja Galina Zemtsovskaja).

ELMÜ südamemarkerite töörühma uudised 23.03.2023

      ELMÜ südamemarkerite töörühma uudised 23.03.2023 kommenteerimine on välja lülitatud

ELMÜ südamemarkerite töörühmas oli arutlusel digoksiini terapeutilise ja toksilise vahemiku harmoniseerimine Eestis.

Tuginedes nii Euroopa (1) kui Eesti südamepuudulikkuse ravijuhistele (2), soovitame Eesti laboritel digoksiini terapeutilise vahemikuna kasutada 0,5-0,8 µg/L (toksiline tase ≥ 1,2  µg/L).

Terapeutiline vahemik ja toksiline tase on kooskõlastatud ja heaks kiidetud ka Eesti Kardioloogide Seltsi südamepuudulikkuse töörühma poolt.

  1. https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Acute-and-Chronic-Heart-Failure
  2. https://www.ravijuhend.ee/tervishoiuvarav/juhendid-gp/18/kroonilise-sudamepuudulikkusega-taiskasvanud-patsiendi-kasitlus-esmatasandil

ELMÜ juhatuse koosolek 31.01.2023

      ELMÜ juhatuse koosolek 31.01.2023 kommenteerimine on välja lülitatud
  1. Uue (valitud aastateks 2023-2026) ELMÜ juhatuse esimehena jätkab Anu Tamm.
  2. ELMÜ juhatus annab teada, et ka sel aastal kuulutatakse välja kolm stipendiumit ELMÜ liikmele laborimeditsiinialasest konverentsist/kongressist osavõtuks osavõtumaksu suuruses summas. Kandideerijal tuleb esitada avaldus ELMÜ juhatusele ning abstrakt.

Kandideerimissoovist anda teada 31. märtsiks (juhul kui abstrakt ei ole 31. märtsiks lõplikult valminud võib esitada ka ainult abstrakti pealkirja, kuid ELMÜ juhatus soovib hiljem kindlasti tutvuda ja kolleegidele ELMÜ koolitusüritusel või ajakirjas tutvustada konverentsil/kongressil esitatud suulist või posterettekannet).

  1. Ühtlasi annab ELMÜ juhatus välja kaks stipendiumit laborimeditsiini residentidele laborimeditsiinialasest konverentsist/kongressist osavõtuks osavõtumaksu suuruses summas. Kandideerijal tuleb esitada avaldus ELMÜ juhatusele ning abstrakt.

Kandideerimissoovist anda teada 31. märtsiks (juhul kui abstrakt ei ole 31. märtsiks lõplikult valminud võib esitada ka ainult abstrakti pealkirja, kuid ELMÜ juhatus soovib hiljem kindlasti tutvuda ja kolleegidele ELMÜ koolitusüritusel või ajakirjas tutvustada konverentsil/kongressil esitatud suulist või posterettekannet).

  1. ELMÜ kevadine üldkoosolek saab toimuma aprillil (korraldavad Tallinna laborite kolleegid)

ELMÜ suvekool toimub 23.-24. augustil Pärnumaal (korraldab SA TÜK Ühendlabori meeskond)

ELMÜ talvine üldkoosolek saab toimuma 07. detsembril (korraldavad Pärnu labori kolleegid)

XVI Balti Laborimeditsiini Kongress

      XVI Balti Laborimeditsiini Kongress kommenteerimine on välja lülitatud

Lugupeetud kolleegid!

Olete oodatud osalema XVI Balti Laborimeditsiini Kongressil 22.-24. septembril 2022 Tallinnas, Lauluväljaku ruumides

Osalemistasu: kuni 31. augustini 300 eur, residentidele ja tudengitele 180 eur

Täpsema info leiab ürituse lehelt: balm2022.ee

Tulemas ELMÜ Suvekool XXII 2021

      Tulemas ELMÜ Suvekool XXII 2021 kommenteerimine on välja lülitatud

Lugupeetud kolleegid!

Olete oodatud osalema Eesti Laborimeditsiini Ühingu Suvekoolis 26.-27. augustil 2021 Laulasmaa SPAs.

Registreeri siin kuni 22.07.2021

Osalemistasu: ELMÜ liikmetele ja sponsorfirmade esindajatele 150 eurot, laborimeditsiini residentidele 100 eurot, seeniorliikmetele 75 eurot, ELMÜsse mittekuulujatele 200 eurot.

Täpsema info leiab ürituse lehelt: ELMÜ suvekool 2021

ELMÜ soovitus kvaliteediindikaatorite rakendamiseks

      ELMÜ soovitus kvaliteediindikaatorite rakendamiseks kommenteerimine on välja lülitatud

Kvaliteedi töörühma dokumentide alla lisatud uus juhend – ELMÜ soovitus kvaliteediindikaatorite rakendamiseks.

Juhendi eesmärk on kvaliteediindikaatoritega seotud toimingute sätestamine meditsiinilaborites, et laboratoorsete protsesside kõrvalekallete dokumenteerimine, tulemuste analüüsimine  ja hindamine toimuks nõuetekohaselt ja sarnastest põhimõtetest lähtudes. 
Käesolev juhend annab meditsiinilaborile juhiseid kvaliteediindikaatorite valikuks, kvaliteedi-indikaatorite arvutamiseks ja saadud tulemuste hindamiseks.  Meditsiinilabor võib kehtestada oma kvaliteediindikaatoreid  ja/või kvaliteediindikaatorite määratlusi, mis lähtuvad labori iseloomust, uuringute valikust ja andmete kogumise viisist, selleks et täita standardis EVS-EN ISO 15189:2012  kvaliteediindikaatorite nõuet (p.4.14.7).