Liikmeks astumine

ELMÜ liikmeks astumiseks tuleb täita avaldus ja saata see digitaalselt allkirjastatult ELMÜ sekretärile (katrin.reimand@kliinikum.ee).

Liikmeks astumise avaldus on kättesaadav SIIN

Liikmemaksu tasumine

ELMÜ liikmed maksavad iga-aastast liikmemaksu 25 EUR.

ELMÜ a/a nr on EE151010220005045018 (SEB). Liikmemaks tuleb kanda ELMÜ arveldusarvele jooksva aasta eest 31. märtsiks.

Lapsehoolduspuhkusel olevad ELMÜ liikmed, kes ühingu tööst osa võtta ei saa ja kes esitavad kirjaliku avalduse ELMÜ sekretärile, vabastatakse ajutiselt liikmemaksu maksmisest.