Dokumendid

Seoses üleminekuga EUCAST-i (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) antimikroobse tundlikkuse hindamise standarditele koostasid ELMÜ (Eesti Laborimeditsiini Ühing) EUCAST töörühm ja EIS (Eesti Infektsioonhaiguste Selts) Eesti laboritele soovituslikud antibiogrammid ja resistentsuse mehhanismide määramise algoritmid.

Algoritmid on varustatud selgitustega ning moodustavad EUCAST-i antimikroobse tundlikkuse hindamisega ühtse ja eraldamatu terviku. Koostatud dokumendid on aluseks kohalike mikrobioloogia laborite tööjuhenditele antimikroobse tundlikkuse tulemuste interpreteerimiseks, et kooskõlastatult kasutada EUCAST standardi kehtivat versiooni. Et lihtsustada Eesti mikrobioloogialaborite tööd ning tagada jätkusuutlikkust, jälgib ELMÜ EUCAST töörühm tehtavaid uuendusi ja haldab jooksvalt kodulehel olevaid dokumente, muutes vastavalt vajadusel tabelite andmeid. Uuendatud tabelitesse märgitakse versioonide vahetused ja kuupäev ning sisulised muudatused eristatakse tekstis boldis ja värviliselt. Iga järgneva muutmisega ühtlustuvad eelmised uuendused varasema kirjapildiga. Mikrobioloogia laborite töötajad peaksid ise jälgima ELMÜ kodulehel tehtavaid muudatusi. Alates 2014. aastast avaldatakse kodulehel ainult kehtivaid dokumentide versioone.

Tundlikkuse hindamise originaaldokumendid asuvad internetis EUCAST kodulehel (www.eucast.org), neid uuendatakse pidevalt vastavalt lisandunud informatsioonile.

Kinnitatud dokumendid

Infomaterjalid