Kliinilise mikrobioloogia sektsioon

Kliinilise mikrobioloogia sektsiooni olulisemateks ülesanneteks on:

 • mikrobioloogialaborite koordineerimine EUCAST uuenduste rakendamisel
 • EARS-Net võrgustikus osalemise koordineerimine
 • proovide võtmise ja transpordi eeskirjade harmoniseerimine
 • kvaliteedikontrolli ja akrediteerimise valdkondade ühtlustamine
 • vastuste kommenteerimise ühtlustamine
 • spetsiifiliste infektsioonigruppide diagnostika algoritmide väljatöötamine, tulemuste tõlgendamise standardiseerimine
 • ekspertarvamuse andmine E-tervise Sihtasutusele mikrobioloogia valdkonnas
 • ekspertarvamuse andmine Eesti Haigekassale mikrobioloogia valdkonnas
 • aktuaalsete mikrobioloogilise diagnostika probleemide arutelu ja lahendamine.

EUCAST (The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) on võrgustik, mida moodustavad rahvuslikud antimikroobse tundlikkuse määramise komiteed, eksperdid ning farmaatsiatööstuse (antimikroobsed ained) ja IVD aparatuuri (antimikroobse tundlikkuse määramiseks) tootjad. EUCASTi eesmärgid on antimikroobse tundlikkuse määramise ja interpreteerimise harmoniseerimine Euroopa riikides ning laboratoorsete andmete standardiseerimine antimikroobse resistentsuse jälgimiseks.

EUCAST töörühm on moodustatud 02.12.2009 ja kinnitatud ELMÜ juhatuse otsusega 29.01.2010. 02.11.2015.aasta ELMÜ juhatuse otsusega on töörühma tegevusvaldkond laiendatud ning nimeks sai Eesti EUCASTi ja kliinilise mikrobioloogia töörühm. 07.06.2017 kinnitas ELMÜ juhatus töörühma uueks staatuseks sektsiooni.

11. oktoobril 2019 võeti Eesti Laborimeditsiini Ühingu mikrobioloogia sektsioon Euroopa Meditsiinimükoloogia Konföderatsiooni (ECMM) liikmeks. ECMM on organisatsioon, mis ühendab hetkel 27 Euroopa riigi erialaseltse. ECMM juures tegutseb mitmeid töörühmi, mis tegelevad seeninfektsioonide ravijuhiste väljatöötamise, kliiniliste uuringute, seente ravimresistentsuse jälgimise ja keskkonnauuringutega. Töögruppide info on leitav aadressil: https://www.ecmm.info/active-working-groups/

Kliinilise mikrobioloogia sektsiooni juhi valimine toimub iga nelja aasta tagant sektsiooni korralisel koosolekul salajasel hääletusel kõigi koosolekul viibivate sektsiooni liikmete poolt lihthäälte enamusega. Valitud sektsiooni juht saab sektsiooni poolt volituse esindada Eestit EUCAST-is (General Committee Member).

Kontakt

Sektsiooni juht (kuni 2022. a) Marina Ivanova marina.ivanova@itk.ee

Liikmed

Sektsiooni liikmed:

 • Krista Lõivukene/Siiri Kõljalg/Kadri Kermes/Kadri Klaos – TÜK ÜL MB labor
 • Marika Jürna-Ellam/Jelena Burkovskaja – PERH MB labor
 • Ruth Männik – Viljandi Haigla MB labor
 • Kaisa Kirs – LTKH MB labor
 • Linda Pirožkova/Anastasia Bilozor/Ingrid Hein – ITK MB labor
 • Natalja Kamõnina/Katerina Špilka/Elve Raukas – IVKH MB labor
 • Ülle Laaring/Aiki Järviste – Pärnu Haigla MB labor
 • Leila Farah/Lele Liiv – Rakvere Haigla MB labor
 • Paul Naaber/Ene Makoid/Jelena Rudzko – SYNLAB OÜ
 • Jelena Viktorova/Liisa Lilje/Rita Peetso/Janne Pullat – Terviseameti Nakkushaiguste labor
 • Tiia Jaek – Jõgeva Haigla labor
 • Irina Melnikova – Narva Haigla labor
 • Epp Sepp – Tartu Ülikool
 • Helle Järv – EUCAST AFST Eesti esindaja
 • Marika Jürna-Ellam – ECMM Eesti esindaja, kes osaleb ECMM aastakoosolekutel
 • Kadri Klaos – EUCAST AMST Eesti esindaja
 • Marina Ivanova – EUCAST Eesti esindaja, General Committee member

Sektsioonivälised eksperdid:

 • Irina Zolotuhhina – LTKH MB labor
 • Vivika Adamson – TÜK infektsioonikontrolli teenistus, EIS esindaja
 • Pille Märtin/Kristel Päro – LTHK infektsioonikontrolli osakond, ESIC esindaja
 • Vahur Vaiksaar – NORTAL AS, eHealthi tarkvaraarendusosakonna arhitekt/analüütik laborisüsteemi osas

Sektsiooni juhtimine, koordineerimine:

Sektsiooni juht Marina Ivanova esindab Eestit EUCAST-is ning vastutab sektsiooni aruandluse ja kodulehe info kaasajastamise eest.
Roteeruv koordinaator – vastustab aastakoosoleku korraldamise eest ning aruteluks dokumentide ettevalmistamise eest. Aastakoosolekul arutatakse temaatilist(-seid) juhendit(-eid) ja EUCAST ning EARS-Net uuendusi. Koosolekute vahel toimub töö väiksmates gruppides, meili teel.

Kuidas saada liikmeks:

Sektsiooni liikmeks saab avalduse alusel, see tuleks esitada sektsiooni juhile. Avaldust saab esitada ELMÜ liige, kes tegeleb igapäevaselt kliinilise mikrobioloogiaga.
Diagnostikafirma esindajad saavad osa võtta sektsiooni koosolekust vastavate teemade käsitlemisel, kuid ei saa osaleda otsustamisel.
Infektsionistid saavad osaleda sektsiooni töös ekspertidena.

Vaata ka: