Kliinilise mikrobioloogia sektsioon

Kliinilise mikrobioloogia sektsiooni olulisemateks ülesanneteks on:

 • mikrobioloogialaborite koordineerimine EUCAST uuenduste rakendamisel
 • EARS-Net võrgustikus osalemise koordineerimine
 • proovide võtmise ja transpordi eeskirjade harmoniseerimine
 • kvaliteedikontrolli ja akrediteerimise valdkondade ühtlustamine
 • vastuste kommenteerimise ühtlustamine
 • spetsiifiliste infektsioonigruppide diagnostika algoritmide väljatöötamine, tulemuste tõlgendamise standardiseerimine
 • ekspertarvamuse andmine E-tervise Sihtasutusele mikrobioloogia valdkonnas
 • ekspertarvamuse andmine Eesti Haigekassale mikrobioloogia valdkonnas
 • aktuaalsete mikrobioloogilise diagnostika probleemide arutelu ja lahendamine.

EUCAST (The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) on võrgustik, mida moodustavad rahvuslikud antimikroobse tundlikkuse määramise komiteed, eksperdid ning farmaatsiatööstuse (antimikroobsed ained) ja IVD aparatuuri (antimikroobse tundlikkuse määramiseks) tootjad. EUCASTi eesmärgid on antimikroobse tundlikkuse määramise ja interpreteerimise harmoniseerimine Euroopa riikides ning laboratoorsete andmete standardiseerimine antimikroobse resistentsuse jälgimiseks.

EUCAST töörühm on moodustatud 02.12.2009 ja kinnitatud ELMÜ juhatuse otsusega 29.01.2010. 02.11.2015.aasta ELMÜ juhatuse otsusega on töörühma tegevusvaldkond laiendatud ning nimeks sai Eesti EUCASTi ja kliinilise mikrobioloogia töörühm. 07.06.2017 kinnitas ELMÜ juhatus töörühma uueks staatuseks sektsiooni.

11. oktoobril 2019 võeti Eesti Laborimeditsiini Ühingu mikrobioloogia sektsioon Euroopa Meditsiinimükoloogia Konföderatsiooni (ECMM) liikmeks. ECMM on organisatsioon, mis ühendab hetkel 27 Euroopa riigi erialaseltse. ECMM juures tegutseb mitmeid töörühmi, mis tegelevad seeninfektsioonide ravijuhiste väljatöötamise, kliiniliste uuringute, seente ravimresistentsuse jälgimise ja keskkonnauuringutega. Töögruppide info on leitav aadressil: https://www.ecmm.info/active-working-groups/

Kliinilise mikrobioloogia sektsiooni juhi valimine toimub iga nelja aasta tagant salajasel hääletusel lihthäälte enamusega kas sektsiooni korralisel koosolekul või interneti vahendusel. Iga-aastaselt valitakse esindajad (või kinnitatakse seniste volitusi) EUCAST-i (General Committee Member) ja teistesse organisatsioonidesse ning töögruppidesse.

Kontakt

Sektsiooni juht (kuni 2026. a) on Paul Naaber (paul.naaber@synlab.ee) ja sektsiooni juhiabi on Anastasia Bilozor (anastasia.bilozor@itk.ee).

Liikmed

Sektsiooni liikmed:

 • Krista Lõivukene, Siiri Kõljalg, Kadri Kermes, Kadri Klaos – TÜK ÜL MB labor
 • Marika Jürna-Ellam, Jelena Burkovskaja, Svetlana Rudenko, Natalja Metelskaja, Sirje Sasi – PERH mikrobioloogia ja mükobakterioloogia laborid
 • Ruth Männik – Viljandi Haigla MB labor
 • Kaisa Kirs – LTKH MB labor
 • Linda Pirožkova, Anastasia Bilozor, Julia Vahturova, Marina Ivanova – ITK MB labor
 • Natalja Kamõnina, Pavel Volõnkin, Elve Raukas – IVKH MB labor
 • Ülle Laaring, Aiki Järviste – Pärnu Haigla MB labor
 • Leila Farah, Lele Liiv – Rakvere Haigla MB labor
 • Paul Naaber, Ene Makoid, Maria Viiklepp, Epp Sepp, Helle Järv – SYNLAB OÜ
 • Jelena Viktorova, Liisa Lilje, Janne Pullat, Liidia Dotsenko, Kairi Tõnsau, Marliin Koolmeister – Terviseameti Nakkushaiguste labor
 • Tiia Jaek – Jõgeva Haigla labor
 • Irina Melnikova – Narva Haigla labor
 • Epp Sepp, Imbi Smidt – Tartu Ülikool
 • Helle Järv – EUCAST AFST Eesti esindaja
 • Marika Jürna-Ellam – ECMM Eesti esindaja, kes osaleb ECMM aastakoosolekutel
 • Kadri Klaos – EUCAST AMST Eesti esindaja
 • Marina Ivanova – EUCAST Eesti esindaja, General Committee member

Sektsioonivälised eksperdid:

 • Irina Zolotuhhina – LTKH MB labor
 • Rita Peetso
 • Vivika Adamson, Piret Mitt – TÜK infektsioonikontrolli teenistus, EIS esindajad
 • Pille Märtin, Kristel Päro –  ESIC esindajad

Sektsiooni juhtimine, koordineerimine:

Sektsiooni juht koordineerib sektsiooni tegevust (sh regulaarsete koosolekute kokkukutsumine), vastutab sektsiooni aruandluse eest ja asendab volitatud isikut EUCAST-is. Koosolekul arutatakse temaatilist(-seid) juhendit(-eid) ja EUCAST ning EARS-Net uuendusi. Koosolekute vahel toimub töö väiksemates gruppides, meili teel.
Sektsiooni juhi abi vastutab kodulehe info kaasajastamise eest, tegeleb regulaarsete koosolekute praktilise korraldamise ning arutelude ja otsuste dokumenteerimisega.

Kuidas saada liikmeks:

Sektsiooni liikmeks saab avalduse alusel, see tuleks esitada sektsiooni juhile. Avaldust saab esitada ELMÜ liige, kes tegeleb igapäevaselt kliinilise mikrobioloogiaga.
Diagnostikafirma esindajad saavad osa võtta sektsiooni koosolekust vastavate teemade käsitlemisel, kuid ei saa osaleda otsustamisel.
Infektsionistid saavad osaleda sektsiooni töös ekspertidena.

Vaata ka: