Dokumendid

Analüütide verifitseerimise juhendi eesmärk on analüütide verifitseerimistega seotud toimingute sätestamine meditsiinilaborites, et verifitseerimiste kavandamine, läbiviimine, tulemuste analüüsimine ning hindamine toimuksid nõuetekohaselt ja sarnastest põhimõtetest lähtudes.
Käesolev juhend annab meditsiinilaborile juhiseid CE-IVD märgisega toodete verifitseerimise
protseduuriks, selleks et täita standardis EVS-EN ISO 15189:2012 verifitseerimise nõuet.

Juhendi eesmärk on kvaliteediindikaatoritega seotud toimingute sätestamine meditsiinilaborites, et laboratoorsete protsesside kõrvalekallete dokumenteerimine, tulemuste analüüsimine  ja hindamine toimuks nõuetekohaselt ja sarnastest põhimõtetest lähtudes.
Käesolev juhend annab meditsiinilaborile juhiseid kvaliteediindikaatorite valikuks, kvaliteedi-indikaatorite arvutamiseks ja saadud tulemuste hindamiseks.  Meditsiinilabor võib kehtestada oma kvaliteediindikaatoreid  ja/või kvaliteediindikaatorite määratlusi, mis lähtuvad labori iseloomust, uuringute valikust ja andmete kogumise viisist, selleks et täita standardis EVS-EN ISO 15189:2012  kvaliteediindikaatorite nõuet (p.4.14.7)