Dokumendid

Analüütide verifitseerimise juhendi eesmärk on analüütide verifitseerimistega seotud toimingute sätestamine meditsiinilaborites, et verifitseerimiste kavandamine, läbiviimine, tulemuste analüüsimine ning hindamine toimuksid nõuetekohaselt ja sarnastest põhimõtetest lähtudes.

Käesolev juhend annab meditsiinilaborile juhiseid CE-IVD märgisega toodete verifitseerimise
protseduuriks, selleks et täita standardis EVS-EN ISO 15189:2012 verifitseerimise nõuet.