Laborispetsialisti kutse andmine

Meditsiinilabori spetsialist, tase 7

Meditsiinilabori spetsialisti kutse andjaks on Eesti Laborimeditsiini Ühing (Tervishoiu Kutsenõukogu 23.03.2023 koosoleku otsus nr 6-4/31).

Meditsiinilabori spetsialisti kutsetunnistus kehtib 5 aastat, sellele järgnevalt tuleb kutse taastõendada.

Kutse taotlemine:

Kutse andmine toimub kord aastas. 2024. aastal on kutse andmiseks vajalike dokumentide esitamise tähtaeg 1. november.

Kutse taotlemise eeltingimused

Kutse meditsiinilabori spetsialist, 7 tase taotlemise eeltingimused on:

 1. haridustase – magistritasemele vastav bioloogia, biomeditsiini, keemia, proviisori, geenitehnoloogia, tervishoiutehnoloogia või mõne muu meditsiini ja loodusteaduste valdkonna õppekava;
 2. osalemine kutsealasel koolitustel/enesetäiendamistel viimase 4 aasta jooksul;
 3. töötamine 4 aastat meditsiinilabori spetsialisti tööülesannetes viimase 10 aastase perioodi jooksul.

Kutse meditsiinilabori spetsialist, 7 tase taastõendamise eeltingimused:

 1. eelnevalt väljastatud meditsiinilabori spetsialisti, tase 7 kutse;
 2. töötamine meditsiinilaboris viimasel 5 aastasel perioodil 2 aastat meditsiinilabori spetsialisti tööülesannetes;
 3. osalemine kutsealasel koolitustel/enesetäiendamistel viimase 5 aasta jooksul;
 4. taotleja poolt tõendatud koolituste läbiviimine klientidele ja/või laboripersonalile.

Kutse taotlemiseks vajalike dokumentide esitamine:

Dokumendid tuleb saata elektroonselt SA TÜK Ühendlabori sekretäri Diana Liivati e-kirja aadressile diana.liivat@kliinikum.ee

Kutse Meditsiinilabori spetsialist, tase 7, taotlemiseks esitatavad dokumendid:

 1. Vormikohane taotlus (Hindamisstandardi LISA 1)
 2. Elulookirjeldus (Hindamisstandardi LISA 2)
 3. Magistritasemele vastav bioloogia, biomeditsiini, keemia, proviisori, geenitehnoloogia, tervishoiutehnoloogia või mõne muu loodusteaduste valdkonna magistriõppekava läbimist tõendav dokument (esmataotluse korral)
 4. Viimase 4 (5) aasta kutsealastel koolitustel/enesetäiendamistel osalemist tõendavad dokumendid või kokkuvõtlik väljavõte taotleja töökoha koolituste infosüsteemist.
 5. Koolitustel/enesetäiendamistel osalemise täienduspunktide arv (Hindamisstandardi LISA 3), täienduspunktide arvutamisel lähtuda enesetäienduspunktide punktiarvestuse abimaterjalist (Hindamisstandardi LISA 4).
 6. Kutse taotlemisel dokumentaalne kinnitus tööandjalt töötamise kohta meditsiinilabori spetsialisti tööülesannetes 4 aastat viimase 10 aastase perioodi jooksul (vaba vorm)
 7. Kutse taastõendamise taotlemisel dokumentaalne kinnitus tööandjalt töötamise kohta meditsiinilabori spetsialisti tööülesannetes 2 aastat viimasel 5 aastasel perioodil (vaba vorm)
 8. Eneseanalüüs, mis sisaldab kutsealase tegevuse kirjeldust ning kutsestandardis toodud oskuste tõendamist (vastavalt Hindamisstandardi tabelile alampunktis 3).
 9. maksekorraldus või muu tõend kutse taotlemise tasu tasumise kohta.

Kutse taotlemise tasu:

Meditsiinilabori spetsialisti, tase 7, kutse taotlemise tasu on 70 EUR, taastõendamise tasu on 48 EUR. Tasu palume kanda Eesti Laborimeditsiini Ühingu arveldusarvele SEB pangas (arveldusarve number EE151010220005045018). Selgituseks palun märkida „Meditsiinilabori spetsialisti kutse taotlemise (või taastõendamise) tasu“. Kui kutse taotleja soovib tasumiseks arvet, siis teavitada Kutsekomisjoni sellest e-kirja teel (diana.liivat@kliinikum.ee).

Info Kutsekoja kodulehel:

Kutse taotleja hindamise kriteeriumid: Hindamisstandard