Laboriarstide sektsioon

ELMÜ laboriarstide sektsioon loodi ELMÜ juhatuse otsusega 07.06.2017.
Sektsiooni eesmärgiks on koondada laborimeditsiini eriala omavaid arste.

Laboriarstide sektsiooni ülesanded:

 • ELMÜ ametlike seisukohtade kujundamine teemades, kus on vajalik esindada laborimeditsiini eriarstliku erialana (Sotsiaalministeerium, Terviseamet, TÜ Arstiteaduskond, kõik eriarstlikud erialaorganisatsioonid, Arstide Liit, haigekassa jne)
 • Laboriarstide pädevuse hindamise süsteemi ülevaatamine, pädevuskomisjoni nimetamine, pädevuse hindamise läbiviimine
 • Laboriarstide kliinilist praktikat puudutavate erialaste teadmiste täiendamine ja kaasajastamine
 • Diagnostikaalgoritmide väljatöötamine koostöös teiste eriarstide ja erialaseltsidega, tulemuste tõlgendamise standardiseerimine
 • Eriarstlikku pädevust nõudvate konsultatsioonide, analüüsivastuste kommenteerimise jm praktikate ühtlustamine
 • Ravijuhendite kooskõlastamine
 • Aktuaalsete laboridiagnostika probleemide arutelu ja lahendamine

Laboriarstide sektsiooni töökorraldus:

 • Laboriarstide sektsiooni saab kuuluda ELMÜ liige, kes on laboriarstina kantud Terviseameti tervishoiutöötajate registrisse ja laborimeditsiini eriala resident
 • Sektsiooni liikmeks saab isikliku sooviavalduse alusel, vastuvõtmine toimub teiste sektsiooni liikmete heakskiidu alusel. Liikmeks vastuvõtmisest keeldutakse, kui olemasolevatest sektsiooni liikmetest on liikmekandidaadi vastuvõtmise vastu > 30% liikmetest või lihthäälteenamusega (arutelu)
 • Sektsiooni liikmestaatustest väljaastumiseks piisab isiklikust avaldusest.
 • ELMÜ laboriarstide sektsioon valib enda hulgast lihthäälteenamusega sektsiooni esimehe
 • Sektsiooni kogunemise sageduseks on 1 kord poolaastas seminari vormis. Igal seminaril on koolitusliku sisuga ettekanne/ettekanded ja mõni diskussiooni teema.
 • Projektipõhine suhtlus toimub vastavalt vajadusele. 
 • Sektsiooni liikmele eraldi liikmemaksu ei ole, liikmemaks tuleb tasuda ELMÜ liikmele kehtestatud korras.

Kontakt

Sektsiooni esimees Marge Kütt (valitud 31.10.2017) marge.kytt@regionaalhaigla.ee
Sektsiooni sekretär Maarit Veski (valitud 31.10.2017) maarit.veski@itk.ee

Liikmed

 1. Ain Rähni, TÜK Ühendlabor
 2. Anneli Raave Sepp, Synlab Eesti
 3. Eleonora Ellervee, AS ITK kesklabor
 4. Ellind Lind, AS ITK kesklabor
 5. Galina Zemtsovskaja, SA PERH laboratoorium
 6. Ingrid Hein, laborimeditsiini resident
 7. Irina Utenko, Synlab Eesti
 8. Kadri Rohtla, SA PERH laboratoorium
 9. Kaido Beljaev, Synlab Eesti
 10. Kaja Vaagen, TÜK Ühendlabor
 11. Karel Tomberg, SA PERH laboratoorium
 12. Katrin Reimand, TÜK Ühendlabor
 13. Kristiina Kurg
 14. Liina Vassil, Eesti Haigekassa
 15. Liisa Kuhi, AS ITK kesklabor
 16. Maarit Veski, AS ITK kesklabor
 17. Maiga Mägi, SA PERH laboratoorium
 18. Mailis Tõnisson, Eesti Kohtuekspertiisi Instituut
 19. Marge Kütt, SA PERH laboratoorium
 20. Maria Keernik, TÜK Geneetika ja Personaalmeditsiini kliinik
 21. Marika Pikta, SA PERH laboratoorium
 22. Meeli Glükmann, Synlab Eesti
 23. Merle Keps, TÜK verekeskus
 24. Natali Viikant, AS ITK kesklabor
 25. Neeme Tõnisson, TÜK Geneetika ja Personaalmeditsiini kliinik
 26. Paul Naaber, Synlab Eesti
 27. Peeter Metsik, AS Surgitech
 28. Pille Muliin, AS Pärnu Haigla labor
 29. Piret Kedars, AS ITK kesklabor
 30. Raili Randoja, TÜK Ühendlabor
 31. Ruth Pulk, AS Pärnu Haigla diagnostikateenistus
 32. Siiri Kõljalg, TÜK Ühendlabor
 33. Signe Feodorov, laborimeditsiini resident
 34. Sirje Leedo, TÜK Ühendlabor
 35. Triin Tammert-Müürsepp
 36. Valentina Orav, TÜK Ühendlabor

Sektsiooni astumine ja sektsioonist lahkumine

Sektsiooni saab astuda ELMÜ liikmeks olev laboriarst või laborimeditsiini resident isikliku avalduse alusel.

Avalduse võib esitada vabas vormis sektsiooni esimehe ja sekretäri kontaktile.

Sektsioonist saab välja astuda samuti vabas vormis isikliku avalduse alusel eelpool toodud kontaktidel. Sektsioonist välja astumisel jääb kehtima ELMÜ liikmelisus.