IVDR määruse (EL) 2017/746 rakendamise töörühm

IVDR määruse (EL) 2017/746 rakendamise  töörühm loodi 17. juunil 2022. aastal eesmärgiga:

 • Jagada informatsiooni määruse rakendusaktide kohta
 • Jagada ja leida vastuseid probleemsetele punktidele, mis tekivad erinevatel erialadel seoses (EL) 2017/746 määruse ja sellega seotud rakendusaktide ja EV seadustega
 • Teha koostööd eri institutsioonide vahel, täpsustamaks (EL) 2017/746 nõudeid

Töörühm on kokku pandud põhimõttel, et oleksid esindatud võimalikult erinevad erialad ning haiglate, asutuste esindajad. Töörühma liikmetest on Sander Pajusalu, Neeme Tõnisson, Tiina Kahre ja Kai Jõers ESHG-EUGT IVDR töörühma liikmed.

Liikmed

 • Kedy Kedar – SA PERH, laboratoorium
 • Monica Tilk – SA PERH, laboratoorium
 • Signe Mölder – Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus AS
 • Piret Kedars – AS ITK, kesklabor
 • Marina Grigorova – Terviseamet, meditsiiniseadmete osakond
 • Neeme Tõnisson – Tartu Ülikooli genoomika instituut, Eesti Geenivaramu biopank
 • Tiina Kahre – SA TÜK, geneetika ja personaalmeditsiini kliinik
 • Margarita Mürk – SA TÜK, patoloogiateenistus
 • Merle Keps – SA TÜK, verekeskus
 • Sander Pajusalu – SA TÜK, geneetika ja personaalmeditsiini kliinik
 • Kai Jõers – SA TÜK, ühendlabor