ELMÜ südamemarkerite töörühma uudised 23.03.2023

      ELMÜ südamemarkerite töörühma uudised 23.03.2023 kommenteerimine on välja lülitatud

ELMÜ südamemarkerite töörühmas oli arutlusel digoksiini terapeutilise ja toksilise vahemiku harmoniseerimine Eestis.

Tuginedes nii Euroopa (1) kui Eesti südamepuudulikkuse ravijuhistele (2), soovitame Eesti laboritel digoksiini terapeutilise vahemikuna kasutada 0,5-0,8 µg/L (toksiline tase ≥ 1,2  µg/L).

Terapeutiline vahemik ja toksiline tase on kooskõlastatud ja heaks kiidetud ka Eesti Kardioloogide Seltsi südamepuudulikkuse töörühma poolt.

  1. https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Acute-and-Chronic-Heart-Failure
  2. https://www.ravijuhend.ee/tervishoiuvarav/juhendid-gp/18/kroonilise-sudamepuudulikkusega-taiskasvanud-patsiendi-kasitlus-esmatasandil