ELMÜ juhatuse koosolek 31.01.2023

      ELMÜ juhatuse koosolek 31.01.2023 kommenteerimine on välja lülitatud
  1. Uue (valitud aastateks 2023-2026) ELMÜ juhatuse esimehena jätkab Anu Tamm.
  2. ELMÜ juhatus annab teada, et ka sel aastal kuulutatakse välja kolm stipendiumit ELMÜ liikmele laborimeditsiinialasest konverentsist/kongressist osavõtuks osavõtumaksu suuruses summas. Kandideerijal tuleb esitada avaldus ELMÜ juhatusele ning abstrakt.

Kandideerimissoovist anda teada 31. märtsiks (juhul kui abstrakt ei ole 31. märtsiks lõplikult valminud võib esitada ka ainult abstrakti pealkirja, kuid ELMÜ juhatus soovib hiljem kindlasti tutvuda ja kolleegidele ELMÜ koolitusüritusel või ajakirjas tutvustada konverentsil/kongressil esitatud suulist või posterettekannet).

  1. Ühtlasi annab ELMÜ juhatus välja kaks stipendiumit laborimeditsiini residentidele laborimeditsiinialasest konverentsist/kongressist osavõtuks osavõtumaksu suuruses summas. Kandideerijal tuleb esitada avaldus ELMÜ juhatusele ning abstrakt.

Kandideerimissoovist anda teada 31. märtsiks (juhul kui abstrakt ei ole 31. märtsiks lõplikult valminud võib esitada ka ainult abstrakti pealkirja, kuid ELMÜ juhatus soovib hiljem kindlasti tutvuda ja kolleegidele ELMÜ koolitusüritusel või ajakirjas tutvustada konverentsil/kongressil esitatud suulist või posterettekannet).

  1. ELMÜ kevadine üldkoosolek saab toimuma aprillil (korraldavad Tallinna laborite kolleegid)

ELMÜ suvekool toimub 23.-24. augustil Pärnumaal (korraldab SA TÜK Ühendlabori meeskond)

ELMÜ talvine üldkoosolek saab toimuma 07. detsembril (korraldavad Pärnu labori kolleegid)