Antibiootikumiread 01.01.2022

AST tabel (mikroobid): v 8.0 tabelis on esmakordselt ametlikult lisatud EUCAST MIK määramise metodoloogia (tabeli ülemises osas originaaltabelis ja eraldi failina ELMÜ kodulehel), milleks on puljongilahjenduse meetod. Kõik breakpoints ja QC vastavad vahemikud kehtivad selle meetodi jaoks. Kui labor kasutab muud metodoloogiat (nt gradientmeetod agaril), peab labor tagama, et vastava gradientriba tootjapoolne spetsifikatsioon (breakpoints ja QC vastavad vahemikud) on vastavuses EUCAST tabelites esitatud andmetega. Kui laboripoolse sisemise kvaliteedi kontrolli tulemused on aktsepteeritavad, siis toimub MIK määramine laboris EUCAST kriteeriumidega vastavuses.

AFST tabel (seened): EUCAST antifungaalsete preparaatide MIK määramise metodoloogia on puljongilahjenduse meetod. Kõik breakpoints ja QC vastavad vahemikud kehtivad selle meetodi jaoks. Kui labor kasutab muud metodoloogiat (nt gradientmeetod agaril) ja vastava gradientriba tootjapoolne spetsifikatsioon (QC vastavad vahemikud) ei ole vastavuses EUCAST tabelites esitatud andmetega, siis peab labori dokumentatsioonis olema mainitud, et meetod põhineb vastava tootja spetsifikatsioonidel. Sellisel juhul peavad laboripoolse sisemise kvaliteedi kontrolli tulemused olema vastavuses tootjapoolsete QC kriteeriumidega. Kui kasutatakse puljongilahjenuse meetodit ning tootjapoolne spetsifikatsioon (breakpoints ja QC vastavad vahemikud) on vastavuses EUCAST tabelites esitatud andmetega, siis toimub MIK määramine laboris EUCAST kriteeriumidega vastavuses tingimusel, et laboripoolse sisemise kvaliteedi kontrolli tulemused on aktsepteeritavad.

Alates 2019. aastast on EUCAST muutnud „Mõõdukalt tundlik=Intermediate“ kategooria tähendust. Inglisekeelne termin selle kategooria tõlgendamiseks on „Susceptible, increased exposure“.  Eestikeelne vastav termin on „Tundlik suuremas kontsentratsioonis“. Samas on kaasajastatud ka antibiootikumide dooside tabel, mis asub nüüd EUCAST kodulehel eraldi failina.

Alates 2019. aastast (BP tabel versioon 9.0) on osadel antibiootikumidel lisandunud üheks hindamiskriteerimi variandiks ATU (area of technical uncertainty). Selle variandi juurutamine on Eestis planeeritud 2019. aasta esimese pooles pärast kliinilise mikrobioloogia sektsiooni plaanilist koosolekut, kus seda teemat arutatakse koos infektsionistidega.