ELMÜ soovitus kvaliteediindikaatorite rakendamiseks

      ELMÜ soovitus kvaliteediindikaatorite rakendamiseks kommenteerimine on välja lülitatud

Kvaliteedi töörühma dokumentide alla lisatud uus juhend – ELMÜ soovitus kvaliteediindikaatorite rakendamiseks.

Juhendi eesmärk on kvaliteediindikaatoritega seotud toimingute sätestamine meditsiinilaborites, et laboratoorsete protsesside kõrvalekallete dokumenteerimine, tulemuste analüüsimine  ja hindamine toimuks nõuetekohaselt ja sarnastest põhimõtetest lähtudes. 
Käesolev juhend annab meditsiinilaborile juhiseid kvaliteediindikaatorite valikuks, kvaliteedi-indikaatorite arvutamiseks ja saadud tulemuste hindamiseks.  Meditsiinilabor võib kehtestada oma kvaliteediindikaatoreid  ja/või kvaliteediindikaatorite määratlusi, mis lähtuvad labori iseloomust, uuringute valikust ja andmete kogumise viisist, selleks et täita standardis EVS-EN ISO 15189:2012  kvaliteediindikaatorite nõuet (p.4.14.7).