POCT uuringute eestikeelne nimetus on „patsiendilähedased uuringud“

      POCT uuringute eestikeelne nimetus on „patsiendilähedased uuringud“ kommenteerimine on välja lülitatud

Terminoloogia töörühmas ja ELMÜ juhatuses toimus arutelu POCT uuringute eestikeelse nimetuse ja lühendi üle. Otsustati, et eestikeelne nimetus on „patsiendilähedased uuringud“ ning lühend POCT.  Rohkem infot (Terminoloogia töörühm → Koosolekud → POCT uuringute eestikeelse nimetuse arutelu ja otsus 15.06.2020).