Pädevuse hindamise taotlemise kord

  • Dokumendid pädevuse hindamise taotlemiseks tuleb esitada 1. aprilliks või 1. oktoobriks ELMÜ sekretäri nimele: Katrin Reimand, aadress TÜK Ühendlabor, L. Puusepa 8, TARTU või saata e-kirjaga katrin.reimand@kliinikum.ee
  • Pädevuskomisjon koguneb kaks korda aastas – aprillis ja oktoobris.
  • Pädevuskomisjoni otsus teatatakse taotlejale kirjalikult avalduses esitatud aadressil viie nädala jooksul alates dokumentide esitamise tähtajast. Positiivse otsuse korral on teateks pädevustunnistuse väljastamine.
  • Pädevuse hindamine on tasuline, tasu suuruse otsustab ELMÜ üldkoosolek. Pädevuse hindamise tasu on ELMÜ liikmetele 50 EUR ja mitteliikmetele 100 EUR. Koos taotluse dokumentidega esitada maksekorralduse koopia pädevuse hindamise tasu tasumise kohta.
  • Taotleja poolt esitatud paberkandjal dokumendid tagastatakse taotlejale peale otsuse tegemist.

Vaata ka: